Απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφηση ή τα γυρίσματα οπουδήποτε στο Mark Morris Dance Centre ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία Dance for PD χωρίς άδεια από το προσωπικό του Dance for PD. Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε άδεια να φωτογραφίσετε ή να κινηματογραφήσετε μέσα στο Κέντρο Χορού για δημόσια χρήση (π.χ. Youtube, προσωπική ιστοσελίδα, καρτ ποστάλ, βίντεο ακρόασης κ.λπ.), επικοινωνήστε μαζί μας στο admin@danceforpd.org. Το αίτημά σας θα εξεταστεί αμέσως και μια απάντηση που θα εξουσιοδοτεί ή θα αρνείται την έγκριση για τη λήψη θα εκδοθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών.

*Βίντεο/φωτογραφίες που τραβήχτηκαν για ιδιωτική, προσωπική χρήση (δηλ. έλεγχος πρόβας, μη δημόσια αρχεία) δεν χρειάζονται έγκριση.

Το Mark Morris Dance Centre απαιτεί την πίστωση τοποθεσίας "Mark Morris Dance Center" σε όλες τις δημόσιες χρήσεις του πλάνα του Dance Center σε έντυπη μορφή, στον Ιστό, σε μετάδοση και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσο. Το Dance for PD απαιτεί πίστωση προγράμματος «Dance for PD, ένα πρόγραμμα του Mark Morris Dance Group, σε όλες τις δημόσιες χρήσεις του Dance for PD σε έντυπα, στο διαδίκτυο, σε εκπομπή και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσο

Αίτημα λήψης φωτογραφίας και βίντεο
Το Dance for PD εξετάζει αιτήματα για λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά περίπτωση.

Γενικοί Κανόνες

Το Dance for PD διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από έναν υπάλληλο του Dance for PD να συνοδεύει το πλήρωμα βολής ανά πάσα στιγμή όταν βρίσκεται στο Κέντρο Χορού.

Όσοι ζητούν ημερομηνία λήψης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα Dance for PD πρέπει να συμπληρώσουν μια Αίτηση Φωτογραφίας και Βιντεοσκόπησης. Οι απαντήσεις θα σταλούν εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Το Mark Morris Dance Centre, και άλλοι χώροι όπου πραγματοποιούνται μαθήματα Dance for PD, είναι ένα κοινοτικό κέντρο για πολλές οικογένειες και σεβόμαστε το απόρρητό τους. Έχοντας αυτό υπόψη, παιδιά, ενήλικες και προσωπικό ΔΕΝ επιτρέπεται να κινηματογραφούνται χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό περιλαμβάνει συμπτωματικά πλάνα φόντου.

Μπορείτε να κινηματογραφήσετε ΜΟΝΟ στον εγκεκριμένο χώρο ή στο στούντιο.

Το Κέντρο Χορού διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αιτήματα γυρισμάτων ανά πάσα στιγμή.